Projekt
Utvecklingsprojekt - 272447

Nivalan kylien luontomatkailu näkyväksi – NÄKYVÄ

Nivalan kaupunki

- 29.09.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Nivalan kylien luontomatkailu näkyväksi – NÄKYVÄ -hankkeen päätavoitteena on tehdä Nivalan kylien upeat luontokohteet tunnetuiksi ja saavutettaviksi sekä parantaa niiden markkinointia ja ylläpitoa. Hankkeen avulla luodaan kestävä ja houkutteleva ulkoilu- ja luontokohdeverkosto Nivalan kylille. Hanketta suunnittelee ja toteuttaa kokenut hanketoimija, Nivalan kaupunki, yhdessä alueen aktiivisten kylien kanssa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Nivalan kylien asukkaat, matkailijat ja paikalliset matkailualan yritykset. Toteutusalueena toimivat yhteistyöhön sitoutuneiden kyläyhdistysten kotikylät Nivalassa. Hankkeen yhteistyökumppaneina on kahdeksan kylillä toimivaa yhdistystä. Hanketyö etenee vaiheittain, sisältäen tiedonkeruuta, sopimusten tekemistä, suunnittelua, markkinointia ja seurantaa. Hankkeen jälkeen suunnitellaan jatkotoimenpiteitä yhteistyössä kaupungin ja kylien kanssa, jotta saavutettuja tuloksia voidaan ylläpitää ja kehittää edelleen. Hankkeen toteutusaika 1.8.2024-31.3.2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

272447

Slutdatum

29.09.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner