Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 109477

Nivanpään kyläverkkohanke

Nivanpään valokuituverkko osk

13.10.2019 - 23.05.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Nivanpään väkiluku on vajaa 500 henkilöä. Kylässä on vakituisesti asuttuja rakennuksia noin 160, joissa sijaitsee noin 200 huoneistoa. Nivanpäässä asuu useita yritystoimintaa harjoittavia henkilöitä edustaen toimialoja maa-/metsätaloudesta tietotekniikkaan. Puutteellisten tietoliikenneyhteyksien takia Nivanpäässä on noussut tahtotila saada kehittyneet ja nopeat viestintäyhteydet. Nivanpääläiset ovat valmiita tekemään talkootyötä hankkeen etenemiseksi. Valokuituverkon avulla lisätään nykyisten asukkaiden sekä alueelle muuttajien toimintamahdollisuuksia lisääntyvässä sähköisessä toimintaympäristössä. Valokuituverkko tarjoaa mm. paremman mahdollisuuden etäopiskeluun sekä työskentelyyn, tukee yrittäjyyttä ja edistää alueella asuvien työllistymismahdollisuuksia. Antenniverkon kautta lähetettävien kanavien määrä on vähentynyt Lapissa rajusti. Valokuituverkon kautta saatavien Tv-palveluiden määrä tuottaa lisää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa verrattuna Etelä- ja Länsi Suomeen. Tietoliikenne on kehittynyt paljon viimeisten vuosien aikana ja paineet tiedonkulun suhteen kasvavat yhä. Tämä tarkoittaa nopeiden yhteyksien entistä suurempaa tarvetta, vaikka käyttäjän tarpeet eivät muuttuisikaan. Verkkoon rakennetaan yhä suurempia kokonaisuuksia, jotka tarvitsevat nopeita yhteyksiä. Tulevaisuudessa rakentuva 5G-verkko tarvitsee valokuitua levitäkseen Lappiin. Valokuituverkko mahdollistaa siten uuden sukupolven 5G- verkon laajenemisen myös Pelloon.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

109477

Startdatum

13.10.2019

Slutdatum

23.05.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner