Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 109477

Nivanpään kyläverkkohanke

Nivanpään valokuituverkko osk

12.10.2019 - 23.05.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Nivanpään väkiluku on vajaa 500 henkilöä. Kylässä on vakituisesti asuttuja rakennuksia noin 160, joissa sijaitsee noin 200 huoneistoa. Nivanpäässä asuu useita yritystoimintaa harjoittavia henkilöitä edustaen toimialoja maa-/metsätaloudesta tietotekniikkaan. Puutteellisten tietoliikenneyhteyksien takia Nivanpäässä on noussut tahtotila saada kehittyneet ja nopeat viestintäyhteydet. Nivanpääläiset ovat valmiita tekemään talkootyötä hankkeen etenemiseksi. Valokuituverkon avulla lisätään nykyisten asukkaiden sekä alueelle muuttajien toimintamahdollisuuksia lisääntyvässä sähköisessä toimintaympäristössä. Valokuituverkko tarjoaa mm. paremman mahdollisuuden etäopiskeluun sekä työskentelyyn, tukee yrittäjyyttä ja edistää alueella asuvien työllistymismahdollisuuksia. Antenniverkon kautta lähetettävien kanavien määrä on vähentynyt Lapissa rajusti. Valokuituverkon kautta saatavien Tv-palveluiden määrä tuottaa lisää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa verrattuna Etelä- ja Länsi Suomeen. Tietoliikenne on kehittynyt paljon viimeisten vuosien aikana ja paineet tiedonkulun suhteen kasvavat yhä. Tämä tarkoittaa nopeiden yhteyksien entistä suurempaa tarvetta, vaikka käyttäjän tarpeet eivät muuttuisikaan. Verkkoon rakennetaan yhä suurempia kokonaisuuksia, jotka tarvitsevat nopeita yhteyksiä. Tulevaisuudessa rakentuva 5G-verkko tarvitsee valokuitua levitäkseen Lappiin. Valokuituverkko mahdollistaa siten uuden sukupolven 5G- verkon laajenemisen myös Pelloon.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

109477

Aloituspäivämäärä

12.10.2019

Loppumispäivämäärä

23.05.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt