Projekt
Investeringsprojekt - 262826

Nopee Garage investointi

Nopee ry

- 30.10.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

NopeeGarage on sipoolaisten nuorten toiveista ja tarpeista syntynyt hanke (ja fyysinen kohtaamispaikka), jonka keskiössä ovat alueen yhteisöllisen toiminnan vahvistaminen sekä hyvinvoinnin edistäminen. Tässä investointihankkeessa hankitaan NopeeGaragen toimitiloihin toiminnan kannalta välttämättömiä kalusteita, harrastusvälineitä, tavaroita ja koneita/laitteita toiminnan mahdollistamiseksi. Nopee ry:n mukana Garagen suunnittelussa ovat olleet paikalliset nuoret, sekä nuorten kanssa toimivat eri alojen ammattilaiset. Tavoitteena on tukea nuoria kokonaisvaltaisesti; tarjota merkityksellistä tekemistä ja tukea, täydentää alueen harrastusmahdollisuuksia, sekä vahvistaa työelämävalmiuksia moniuloitteisessa oppimisympäristössä. NopeeGarage toimii suurelta osin vapaaehtoisvoimin ja teemme yhteistyötä alueella toimivien nuoria tukevien tahojen kanssa. Teemme esimerkiksi talkootöitä auttaen ikäihmisiä ja muita alueen asukkailta esille nousseiden tarpeiden mukaan. Garagessa tullaan järjestämään mm. kulkuvälineiden huoltoa, popup-kahvila -toimintaa, erilaisia kursseja, sekä yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä hyvinvointia edistävä toimintamalli Sipoon alueelle.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

262826

Slutdatum

30.10.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner