Projekt
Utvecklingsprojekt - 283817

NOPPA – Nuorten osallisuuden parantaminen Pomarkun alueella

Pomarkun Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ry

- 30.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

NOPPA-hankkeella lisätään pomarkkulaisten nuorten osallisuutta yhteisössä. Hankkeen avulla osallistetaan nuoria mukaan Pihkassa Pomarkkuun -tapahtuman järjestelyihin ja toteutukseen kevään 2024 aikana. Hankkeen aikana opetetaan mukana oleville nuorille, kuinka oman ajan antaminen yhteisen hyvän eteen on arvokasta ja palkitsevaa. Hankkeella vahvistetaan välittämisen kulttuuria Pomarkun kunnassa, ehkäistään syrjäytymistä, parannetaan me-henkeä ja yhteisöllisyyttä. NOPPA-hankkeen avulla pystytään myös tukemaan nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kohtaamisia kasvokkain heidän kanssaan. Hankkeen avulla nuoret kokevat itsensä tärkeiksi ja pääsevät tapaamaan myös henkilöitä, jotka luennoivat ja käyvät laajalti puhumassa kiusaamisesta, sen vastaisesta työstä ja sen vaikutuksista elämään. NOPPA-hanke parantaa siis kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten hyvinvointia Pomarkun kunnassa. NOPPA-hanke liittyy Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu-strategiaan 2023-2027.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

283817

Slutdatum

30.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner