Hanke
Utvecklingsprojekt - 193574

”Northern Industries” yritysryhmähanke

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy

31.01.2022 - 30.08.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Karstulassa toimivat neljä alihankintakonepajaa: Boweco Oy, Ilmomet Oy, Vector Team Oy ja Pohjolan Konepaja Oy. Heidän asiakkaansa ovat alan isompia toimijoita, uusia kauppoja vuodessa ei lukumääräisesti useita ja asiakkuudet ovat pitkäaikaisia. Asiakashankintaa tapahtuu jossain määrin verkoston kautta jo nyt, mutta nyt se halutaan viedä pidemmälle ja mahdollistaa leveämmät hartiat vastata yhdessä asiakaspalveluun, tarjouspyyntöihin ja toimitusten hoitamiseen. Nyt käynnistettävällä Northern Industries –yritysryhmähankkeella luodaan aito ja toimiva yhteistyöverkosto, joka brändätään ja lanseerataan uusi yhteistyöverkosto näiden alihankintakonepajojen kesken. Verkoston kautta yritykset pystyvät vastaamaan paremmin isompiin sekä erikoisempiin tilauskokonaisuuksiin ja näin varmistamaan kasvun, laajemman sekä kannattavamman liiketoiminnan. Northern Industries pystyy tarjoamaan paremman mahdollisuuden mm. vientiin ja tehokkaaseen resurssien käyttöön. Verkosto on myös asiakkaalle toimitusvarmuuden ja laadun tae. Verkoston yrityksillä on jokaisella käytössään oma konekanta ja erikoisosaaminen. Lisäksi yritykset toimivat hyvällä sijainnilla toisiinsa nähden. Yksi suurimmista tavoitteista on lisätä toimijoiden kannattavuutta, kilpailukykyä, tehostaa toimintaa ja näin ollen myös lisätyövoiman tarve tulevaisuudessa kasvaa. Hankkeelle haetaan Ely-keskuksen tukea 75%.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

193574

Aloituspäivämäärä

31.01.2022

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

marknadsföring
nätverk
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt