Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 221506

Nostolaitteen hankinta

Kalankasvatus Vääräniemi Oy

08.12.2022 - 30.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan nostolaite kalojen siirtoja varten

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

221506

Startdatum

08.12.2022

Slutdatum

30.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.1 Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Typ av åtgärd

Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Åtgärdens specifierare

Investeringar i vattenbruk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner