Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 119606

Nötö servicehus

Nötö Hembygdsförening rf

25.01.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Nötö hembygdsförening rf ska bygga ett servicehus i anslutning till Nötö hembygdsgård som föreningen äger och förvaltar. Byggnaden fungerade som folkskola åren 1884-1967. På hembygdsgården hålls sommarcaféverksamhet, konstutställningar, kurser, lägerskolaverksamhet, olika workshoppar och dylikt. Byggnaden används också som festlokal. Hembygdsgårdens största problem är bristen på ordentliga bastu-, tvätt- och WC-utrymmen. Skulle dessa utrymmen vara i skick, så skulle byggnadens användningsgrad kunna höjas också utanför sommarsäsongen. Utrymmena skulle också vara i allmännyttigt bruk för samtliga boende och besökare på ön i form av ”bybastu”. Detta förstärker gemenskapen på Nötö. Mot denna bakgrund har föreningen beslutat att bygga servicehuset i två faser under åren 2020–22. Servicehuset har en viktig betydelse för bysamhället. Den nya bastun är till nytta för Nötöbor, sommargäster och båtfolk. Servicehuset förstärker byns serviceutbud och möjliggör också verksamhet året runt. Servicehuset är nödvändigt för hembygdsgårdens användning; under sommarsäsongen för cafébesökare och utanför säsongen för grupper som vill hyra hembygdsgården. I anslutningen till hembygdsgården finns ett gammalt lider, som har fungerat som ekonomibyggnad och tjänat Nötö skola under verksamhetstiden. Lidret kommer bevaras i tillämpliga delar och bara bastun kommer att vara helt ny. Således kan den gamla skolmiljön bevaras som en helhet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

119606

Aloituspäivämäärä

25.01.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt