Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 119606

Nötö servicehus

Nötö Hembygdsförening rf

26.01.2020 - 31.10.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Nötö hembygdsförening rf ska bygga ett servicehus i anslutning till Nötö hembygdsgård som föreningen äger och förvaltar. Byggnaden fungerade som folkskola åren 1884-1967. På hembygdsgården hålls sommarcaféverksamhet, konstutställningar, kurser, lägerskolaverksamhet, olika workshoppar och dylikt. Byggnaden används också som festlokal. Hembygdsgårdens största problem är bristen på ordentliga bastu-, tvätt- och WC-utrymmen. Skulle dessa utrymmen vara i skick, så skulle byggnadens användningsgrad kunna höjas också utanför sommarsäsongen. Utrymmena skulle också vara i allmännyttigt bruk för samtliga boende och besökare på ön i form av ”bybastu”. Detta förstärker gemenskapen på Nötö. Mot denna bakgrund har föreningen beslutat att bygga servicehuset i två faser under åren 2020–22. Servicehuset har en viktig betydelse för bysamhället. Den nya bastun är till nytta för Nötöbor, sommargäster och båtfolk. Servicehuset förstärker byns serviceutbud och möjliggör också verksamhet året runt. Servicehuset är nödvändigt för hembygdsgårdens användning; under sommarsäsongen för cafébesökare och utanför säsongen för grupper som vill hyra hembygdsgården. I anslutningen till hembygdsgården finns ett gammalt lider, som har fungerat som ekonomibyggnad och tjänat Nötö skola under verksamhetstiden. Lidret kommer bevaras i tillämpliga delar och bara bastun kommer att vara helt ny. Således kan den gamla skolmiljön bevaras som en helhet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

119606

Startdatum

26.01.2020

Slutdatum

31.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner