Projekt
Utvecklingsprojekt - 180613

Nousukiito 2027

Kuopion lennokkikerho Kihu r.y.

31.10.2021 - 11.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kuopion Lennokkikerho Kihu on 32 vuotta vanha yhdistys, joka on perustettu 1989. Kerho ylläpitää Haminalahdessa noin neljän hehtaarin suuruista aluetta, jossa on lennokkikenttä ja pienoisautorata. Kerhossa on jäseniä 94, joista noin 18 % on alle 29-vuotiaita ja noin 10% 15-29 -vuotiaita. Kerhoon on liityttävä jäseneksi ja hankittava omaa kalustoa, ennen kuin sen puitteissa voi harrastaa. Nykyaikana nuorille on tarjolla paljon vaihtoehtoja ja on tyypillistä, että eri lajeja kokeillaan ensin ja sitten vasta tehdään valintoja. Tämä on johtanut siihen, että nuoret eivät löydä lennokki- ja autoharrastusta samaan tapaan kuin ennen. Lennokkiharrastuksen rinnalle on syntynyt nopeasti kasvava kuvauskopteriharrastus. Harrastajat eivät toimi kerhoissa eivätkä opi oikeita toimintamalleja ja turvallisuuskulttuuria niissä. Teoria- ja käytännön osaaminen opetellaan itse kantapään kautta ja se aiheuttaa vaaratilanteita. Koulutukselle ja yhteisölliselle toiminnalle on olemassa tarve, mutta kerhojen tarjonta ja harrastajien tarpeet eivät kohtaa. Kihu on päättänyt uudistaa toimintaansa. Syynä siihen on: 1. Nuorten henkilöitten vähäinen määrä toiminnassa, vaikka lajit soveltuvat erinomaisesti nuorille. 2. Kerhon harrastepaikat ja toimintamallit ovat kehittyneet aikojen saatossa sopiviksi kokeneille harrastajille mutta ne soveltuva huonosti aloittelijoille. 3. Lennokkiharrastuksen rinnalle on kasvamassa huomattavasti suurempi kuvauskopteriharrastajien (drone) ryhmä, joille kerholla ei ole sopivaa tarjontaa. Toiminta järjestellään uudestaan niin, että keskitytään nuoriin alle 30 vuotiaisiin drone-, lennokki- ja pienoisautoharrastajiin. Tehdään uudet heille sopivat harrastepaikat ja luodaan toimintamallit sopiviksi. Järjestetään säännöllinen kokeilu- ja harrastusmahdollisuus ilman, että täytyy liittyä jäseneksi. Kuvauskopteriharrastajille tarjotaan harjoituspaikka, opastusta, kursseja ja tutkintojen suoritusmahdollisuuksia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

180613

Startdatum

31.10.2021

Slutdatum

11.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner