Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 72553

NSMY ry-saunahanke

Niemisen seudun Metsästysyhdistys r.y.

01.05.2018 - 05.08.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Niemisen Seudun Metsästysyhdistys ry:n saunahanke, jolla majan ja majan ympäristön käyttöastetta parannetaan rakentamalla uusi sauna vanhan ja käyttökelvottomaksi lahonneen saunan tilalle. Samalla kunnostetaan kaivo puhtaan veden saamiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

72553

Startdatum

01.05.2018

Slutdatum

05.08.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner