Projekt
Utvecklingsprojekt - 9991

NuKe – nuoret kehittämään

YHYRES-kehittämisyhdistys ry

17.06.2015 - 20.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kyrönmaalla Leader-toiminta ei ole tavoittanut riittävästi nuoria toimijoita. Hanke aktivoi ja osallistaa nuoria kehittämään omaa asuinseutuaan ja sen mahdollisuuksia nuorten näkökulmasta. Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet heitä koskeviin asioihin ovat rajalliset eikä alueella ole sellaista foorumia, jossa heidän äänensä saataisiin kuuluviin. Hankkeen tavoitteena on yhteistyön, osallisuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen Kyrönmaan nuorten keskuudessa. Tavoitteena on tarjota kaikille alueen nuorille tilaisuuksia ja elämyksiä, jonka sisällössä on tietoa, taitoa ja apua nuorten omaehtoiseen kehittämistoimintaan. Tarkoituksena on herätellä nuoret huomaamaan että asioihin voi vaikuttaa ja yhdessä tekemällä voi saavuttaa merkittäviäkin asioita. Hankkeen tavoitteena on myös saada aikaan jatkuvaa nuorten omaehtoista kehittämistoimintaa Kyrönmaalla. Hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä joilla aktivoidaan alueen lapsia ja nuoria ja kehitetään erilaisia tempauksia, tapahtumia ja yhteistä toimintaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

9991

Startdatum

17.06.2015

Slutdatum

20.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner