Hanke
Utvecklingsprojekt - 9991

NuKe – nuoret kehittämään

YHYRES-kehittämisyhdistys ry

17.06.2015 - 20.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kyrönmaalla Leader-toiminta ei ole tavoittanut riittävästi nuoria toimijoita. Hanke aktivoi ja osallistaa nuoria kehittämään omaa asuinseutuaan ja sen mahdollisuuksia nuorten näkökulmasta. Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet heitä koskeviin asioihin ovat rajalliset eikä alueella ole sellaista foorumia, jossa heidän äänensä saataisiin kuuluviin. Hankkeen tavoitteena on yhteistyön, osallisuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen Kyrönmaan nuorten keskuudessa. Tavoitteena on tarjota kaikille alueen nuorille tilaisuuksia ja elämyksiä, jonka sisällössä on tietoa, taitoa ja apua nuorten omaehtoiseen kehittämistoimintaan. Tarkoituksena on herätellä nuoret huomaamaan että asioihin voi vaikuttaa ja yhdessä tekemällä voi saavuttaa merkittäviäkin asioita. Hankkeen tavoitteena on myös saada aikaan jatkuvaa nuorten omaehtoista kehittämistoimintaa Kyrönmaalla. Hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä joilla aktivoidaan alueen lapsia ja nuoria ja kehitetään erilaisia tempauksia, tapahtumia ja yhteistä toimintaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9991

Aloituspäivämäärä

17.06.2015

Loppumispäivämäärä

20.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt