Projekt
Utvecklingsprojekt - 15238

Nuora-hanke

Haapaveden kaupunki

01.01.2016 - 06.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Haapavedelle on toukokuussa 2015 perustettu nuorten työpaja. Kyseessä on starttivalmennuksellinen, ei-tuotannollinen työpaja, jonka "tuote" on entistä parempikuntoinen, toimintakykyinen nuori. Nyt, kun työpajatoiminta on saatu alkuun, on tarve laajentaa ja kehittää sitä paikkakunnalla tarvittavaan suuntaan. Hankehakemuksen taustalla ovat nuorten työpaja (Haapaveden kaupunki) ja Haapavesi-seura. Työpajalla halutaan kehittää paikkakunnan tarpeisiin sopiva sisällöllinen punainen lanka. Tavoitteena on tapahtumatuotannollinen valmennus, joka toteutetaan kulttuurituottaja-työpajavalmentajan ohjauksessa ja yhteistyössä Haapavesi-seuran kanssa. Hankkeen sisältö on luoda yhteistyömalli työpajan ja Haapavesi-seuran välille ja auttaa Haapavesi-seuraa esimerkiksi sellaisten projektien kuin kotiseututapahtuman järjestämisessä ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden kunnostamisessa sekä museotoiminnan ylläpidossa ja kehittämisessä. Kaksivuotiseksi ajatellun hankkeen ydin on saattaa työpajan resurssit Haapavesi-seuran (ja myöhemmin mahdollisesti myös muiden sopivien tahojen) käyttöön siten, että paja tarjoaa seuralle sekä tapahtuma- ja kulttuurituottamisen asiantuntijan että valmiiksi organisoitua työvoimaa. Pajanuoret puolestaan saavat monipuolisia työtehtäviä sekä tilaisuuden tutustua ja juurtua kotiseutuunsa ja kasvaa aktiivisiksi toimijoiksi omalla paikkakunnallaan. Hankkeen tavoite ja tulos on pajan ja Haapavesi-seuran yhteistyömalli. Hankkeessa luotu ja koeteltu malli toimii pohjana ja ohjenuorana pajan ja Haapavesi-seuran sekä paikkakunnan muidenkin toimijoiden yhteistyötä jäsentävälle vuosikellolle. Nuoret vaihtuvat, mutta pajan ja toimijoiden yhteistyön rungon muodostavat tiettyihin aikoihin vuodesta sijoittuvat yhteistyöprojektit. Hankkeen tulokset näkyvät työpajan ja sen yhteistyökumppaneiden työn jäsentyneisyytenä, ennustettavuutena ja vakiintuneisuutena. Lisäksi hanke tekee nuorista näkyviä toimijoita paikkakunnallaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

15238

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

06.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner