Hanke
Utvecklingsprojekt - 15238

Nuora-hanke

Haapaveden kaupunki

01.01.2016 - 06.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Haapavedelle on toukokuussa 2015 perustettu nuorten työpaja. Kyseessä on starttivalmennuksellinen, ei-tuotannollinen työpaja, jonka "tuote" on entistä parempikuntoinen, toimintakykyinen nuori. Nyt, kun työpajatoiminta on saatu alkuun, on tarve laajentaa ja kehittää sitä paikkakunnalla tarvittavaan suuntaan. Hankehakemuksen taustalla ovat nuorten työpaja (Haapaveden kaupunki) ja Haapavesi-seura. Työpajalla halutaan kehittää paikkakunnan tarpeisiin sopiva sisällöllinen punainen lanka. Tavoitteena on tapahtumatuotannollinen valmennus, joka toteutetaan kulttuurituottaja-työpajavalmentajan ohjauksessa ja yhteistyössä Haapavesi-seuran kanssa. Hankkeen sisältö on luoda yhteistyömalli työpajan ja Haapavesi-seuran välille ja auttaa Haapavesi-seuraa esimerkiksi sellaisten projektien kuin kotiseututapahtuman järjestämisessä ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden kunnostamisessa sekä museotoiminnan ylläpidossa ja kehittämisessä. Kaksivuotiseksi ajatellun hankkeen ydin on saattaa työpajan resurssit Haapavesi-seuran (ja myöhemmin mahdollisesti myös muiden sopivien tahojen) käyttöön siten, että paja tarjoaa seuralle sekä tapahtuma- ja kulttuurituottamisen asiantuntijan että valmiiksi organisoitua työvoimaa. Pajanuoret puolestaan saavat monipuolisia työtehtäviä sekä tilaisuuden tutustua ja juurtua kotiseutuunsa ja kasvaa aktiivisiksi toimijoiksi omalla paikkakunnallaan. Hankkeen tavoite ja tulos on pajan ja Haapavesi-seuran yhteistyömalli. Hankkeessa luotu ja koeteltu malli toimii pohjana ja ohjenuorana pajan ja Haapavesi-seuran sekä paikkakunnan muidenkin toimijoiden yhteistyötä jäsentävälle vuosikellolle. Nuoret vaihtuvat, mutta pajan ja toimijoiden yhteistyön rungon muodostavat tiettyihin aikoihin vuodesta sijoittuvat yhteistyöprojektit. Hankkeen tulokset näkyvät työpajan ja sen yhteistyökumppaneiden työn jäsentyneisyytenä, ennustettavuutena ja vakiintuneisuutena. Lisäksi hanke tekee nuorista näkyviä toimijoita paikkakunnallaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15238

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

06.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt