Projekt
Utvecklingsprojekt - 16317

Nuoren Raide- työelämään

Sotkamon kunta

18.01.2016 - 25.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Nyt haettavalla kehittämishankkeella on tarkoituksena lisätä haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten työllistymismahdollisuuksia. Hankeen lähtökohtana on ollut ESR:n rahoittama kolme vuotinen Väliasema -Raide tulevaisuuteen -hanke, jossa alle 29 -vuotiaiden työelämän ulkopuolella olevien sotkamolaisten työ- ja toimintakykyä parannetaan yksilövalmennuksen keinoin. Yhtenä Väliaseman tavoitteista on ollut mahdollistaa nuorille työelämäkokeiluja matalalla kynnyksellä. Pieniä työtehtäviä on ollut vaikea löytää yrityksistä niin, että hankkeeseen osallistuja voisi suoraan työllistyä yritykseen. Kehittämishankkeessa pureudutaan tähän haasteeseen madaltamalla yritysten kynnystä työllistää paikkakunnan nuoria. Hanke jakautuu kolmeen osioon; selvitystyöhön, koulutustyöpajoihin ja uuden toimintamallin luomiseen. Kehittämishankkeessa koulutetaan nuoria perustamaan yrityksiä sekä toimimaan erilaisten yritysten tehtävissä koulutustyöpajojen ollessa avoimia tilaisuuksia kaikille asiasta kiinnostuneille. Selvitystyö kohdentuu kartoittamaan pieniä työtehtäviä kaikilta sektoreilta. Kehittämishankkeella selvitetään mitä kaikkea tarvitaan, että saadaan nuoret ja yritykset mukaan toimintaan. Tähän tarvitaan kehittämishankkeeseen sidottu koulutukseen ohjaaja, joka yhteen sovittaa mitä toimia työn organisoiminen vaatii ko. kohderyhmälle. Koulutuksen ja kehittämishankkeessa luotavan toimintamallin avulla mallinnetaan yritys, joka pyrkii tarjoamaan pieniä työtehtäviä vaikeassa työtilanteessa oleville nuorille. Kehitettyjä toimintamalleja arvioidaan ja analysoidaan sekä pohditaan saatujen tietojen perusteella parannusehdotuksia. Kehittämishanke toimisi käynnissä olevan hankkeen tukena työpaikkojen järjestämiseksi. Hankkeen avulla pyritään vähentämään yritysten byrokratiaa, sillä se näyttää olevan esteensä lyhytaikaiseen työsuhteeseen nuoria, joilla on vaikeuksia työllistyä itsenäisesti vapaille markkinoille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16317

Startdatum

18.01.2016

Slutdatum

25.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner