Projekt
Utvecklingsprojekt - 297764

Nuoret kurret – Käpyjä elämään!

Laihian 4H-yhdistys r.y.

- 30.08.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Laihian 4H-yhdistys toteuttaa kaksivuotisen "Nuoret kurret - Käpyjä elämään!"-hankkeen, jonka tavoite on lisätä alueen nuorten työllistymistaitoja, kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yrittäjyyskasvatusta muun muassa erilaisin toiminnallisin menetelmin ja koulutuksin. Hankkeen avulla työllistetään nuoria erilaisiin keikkaluontoisiin tehtäviin. Hankkeessa kehitetään nuorten yrittäjien verkostoa ja hyvinvointia ylläpitäviä rakenteita. Nuorten ennaltaehkäisevä mielenterveystyö on yksi tärkeimmistä hankkeen painopisteistä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hankkeen kohderyhmänä ovat 6-28- vuotiaat lapset ja nuoret. Hankkeessa järjestetään alueen nuorille työllisyyskasvatusta, hyvinvointi- sekä yrittäjyyskoulutusta ja koulutusta/mentorointia muun muassa oman yrityksen markkinointiin sekä työllistetään alueen nuoria erilaisiin työtehtäviin. Hankkeella pyritään vaikuttamaan laihialaisten lasten ja nuorten asenteisiin ja hyvinvointiin. Hankkeessa luodaan nuorille edellytyksiä matalan kynnyksen yrittäjyyteen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä kehitetään työelämävalmiuksia. Alle 12-vuotiaille lapsille hankkeen teemaa tuodaan esille tekemällä oppimisen kautta, ahkeruuteen kannustamalla ja näin kasvattamalla työllisyystaitoja ja yrittäjämäistä asennetta, unohtamatta taitoja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

297764

Slutdatum

30.08.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner