Hanke
Utvecklingsprojekt - 75400

Nuoret kylillä ja maailmalla

Tornion 4H-yhdistys r.y.

31.07.2018 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tornion 4H-yhdistys hakee kansainvälistä nuorisohanketta ajalle 1.8.2018- 31.12.2019. Hanke toteutetaan Outokaira Tuottamhan ¿toimintaryhmän kunnissa. Kansainväliset yhteistyökumppanit ovat Puola ja Unkari. Hanketta on valmisteltu esiselvityshankkeessa. 4H ¿nuorisoliike toimii yli sadassa maassa. Vahva nuorisotyön osaaminen ja kansainväliset verkostot mahdollistavat nuorten näköisten hankkeiden toteuttamisen. 4H-nuorisotyö vahvistaa nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja käytännön taitojen hallintaa. 4H-työn avaintuotteet ovat kerhot, kurssit, työllistäminen ja yrittäjyys. Hanke toteuttaa strategioita, tavoitteita ja toimintatapoja, joilla voidaan vaikuttaa väestömuutoksiin ja nuorten mahdollisuuksiin elää omalla kotiseudulla. Hanke vastaa nuorten tarpeisiin osallistamalla ja aktivoimalla nuoria heitä kiinnostavilla teemoilla ja toiminnalla kehitystyöhön. Nuorilla on mahdollisuus kehittää omaa yritystoimintaansa ja osaamista sekä saada kansainvälisiä kokemuksia ruokaan, kulttuuriin, luonnontuotealaan ja matkailuun liittyen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hankkeen kohderyhmä on alle 25-vuotiaat nuoret. Kohderyhmänä ovat paikallisissa toimenpiteissä kylien lapset ja nuoret ja kansainvälisissä toiminnoissa yli 15-vuotiaat. Hanke toteutetaan Pellon, Ylitornion ja Tornion kunnissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kansainväliset kumppanit ovat Aktywni Razem (PUOLA), Zalew Zegrzyn`ski (PUOLA) ja Cserhatalja (UNKARI) ja ko. alueiden toimintaryhmät. Kansallisessa osassa toteutetaan tapaamisia, tapahtumia, työpajoja ja yritysvierailuja. Tavoitteena on tuottaa kipinäyrittäjyyttä ja luoda uusia 4H-yrityksiä. Kansainväliset toiminnot tapahtuvat sekä virtuaalisesti että fyysisesti erilaisina vaihtoina, vierailuina ja leireinä, joita järjestetään niin Suomessa kuin yhteistyökumppanimaissa. Tavoitteena on järjestää yksi kansainvälinen tapahtuma Suomessa ja osallistua kolmeen tapahtumaan/vierailuun ulkomailla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

75400

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

3

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt