Projekt
Utvecklingsprojekt - 73848

Nuoret mukaan

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry, Södra Finlands Landsbygd kan EMO rf

01.05.2018 - 10.11.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hanke toimii Ledaer-EMOn ja Leader-Ykösakselin alueella. Hankkeen tavoitteena on käynnistää ja vahvistaa nuorten osallistuvuutta kehittämistoimintaan sekä lisätä toiminta-alueen kansainvälistä toimintaa. Hankkeessa käynnistetään ja kehitetään nuorisoverkostojen toimintaa, kehitetään menetelmiä miten nuoret voivat osallistua paikalliskehittämiseen. Hankkeessa selvietään alueen potenstiaaliset kansainväliset toimijat, kansainväliset rahoitusvälineet sekä laditaan molemmille alueille kv-strategia. Hankkeeseen palkattava henkilöstö avustaa alueen toimijoita kansainvälisten hankkeiden suunnitelussa ja sopimusten laatimisessa. Hankkeeseen sisältyy erityisesti nuorille suunnattu ulkomaan opintomatka.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

73848

Startdatum

01.05.2018

Slutdatum

10.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner