Hanke
Utvecklingsprojekt - 61060

Nuoret pelissä

Oriveden 4H-yhdistys r.y.

31.12.2017 - 06.08.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Nuoret pelissä -hankkeessa tehdään kyselytutkimus, missä selvitetään Oriveden alueen 10-20v nuorilta, mitä he haluavat tehdä Orivedellä. Tavoitteena on tavoittaa kattavasti nuoret sekä saada tieto, miten he haluavat kehittää toiminnallaan ja ideoillaan omaa paikkakuntaa. Nuorista kootaan projektiryhmiä suunnittelemaan ja toteuttamaan omia mielekkäitä projekteja, joiden tavoitteena on luoda mielekästä toimintaa nuorille oman kylän alueelle. Hankkeen päätavoite on aktivoida ja osallistaa nuoria osallistumaan heitä itseään koskevien asioiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena on yhteistyön avulla nuorten kanssa yhdistää paikkakunnan mahdollisuudet tämän päivän nuorten maailmaan, esim. tubetuksen, Youtuben, kansainvälisyyden ja yrittäjyyden kautta. Osata hyödyntää siihen olemassa oleva oma kylä, metsä, luonto ja maaseutu, mitkä ovat osa orivesiläisten nuorten arkea. Ja tukea nuoria kehittämään näistä toteutettavia projekteja tavoitteena luoda uusia mahdollisuuksia ja toimintamalleja omalle paikkakunnalle. Tavoitteena on myös oppia eri projektien toteutusta askeleena tulevaisuuteen. Nuorten projekteista osa tuotteistetaan osaksi Orivettä sekä tähdätään siihen, että projektit ovat aktiivinen osa orivesiläistä toimintamallia nuortenkin mielestä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

61060

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

06.08.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt