Hanke
Utvecklingsprojekt - 47933

Nuoret taitajat lavalla

Kalajoen kaupunki

07.01.2018 - 07.09.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kokeiluhankkeessa tuotetaan musiikkiteatteriesitys nuorten ja yhteistyökumppanien voimin. Hankkeen pääkohderyhmä ovat alueen nuoret. Hankkeesta hyötyvät myös alueen yhdistykset ja pienyritykset. Hankkeella halutaan saavuttaa kolme keskeistä tavoitetta: a. Kehitetään nuorten yrittäjyystaitoja ja -valmiuksia toteuttamalla projekti, joka aidosti on lähtöisin nuorista ja heidän kiinnostuksen kohteistaan, projektissa nuoret joutuvat toimimaan aidossa yrittäjäympäristössä yhteistyössä yrittäjien ja yhdistysten kanssa b. Kehitetään konsepti uuteen merkittävään vuosittain toistuvan nuorten tuottaman ohjelmapalvelun pohjaksi. Hankkeella pyritään hyödyntämään kansaivälistyvän ja kasvavan matkailukeskuksen mahdollisuuksia alueen nuorten yrittäjyystaitojen ja -osaamisen kehittämisessä. c. Edistetään välillisesti pienyritysten toimintaedellytyksiä tuomalla yhteen toimijoita. Luodaan uusi toimintamalli ja pitkällä tähtäimellä ansaintamahdollisuus matkailu-, viihde-/taidealan yrityksille ja yhdistyksille, kehitetään niiden verkostomaista toimintaa keskenään, yhdistysten ja nuorten kanssa. d. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ne toimijat, jotka työskentelevät nuorten ja luovien alojen kanssa, esim. yhdistykset, yritykset ja oppilaitokset yms. Pitkän aikavälin tavoitteena on että näistä kaikista toimijoista muodostuu osaamisverkosto, joka tuottaa vuosittain nyt tällä hankkeella pilotoitavan tapahtuman ja etsitään mahdollisia kansainvälisiä kumppaneita tämän teeman toteuttamiseen tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

47933

Aloituspäivämäärä

07.01.2018

Loppumispäivämäärä

07.09.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
turism
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt