Projekt
Utvecklingsprojekt - 86986

Nuoret tapahtumatuottajat

Muhoksen 4H-yhdistys r.y.

01.05.2019 - 15.11.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kannustaa nuoria ideoimaan ja tuottamaan itselleen mieluisia tapahtumia aikuisten valmentamina. Hankkeella pyritään kokemuksellisen oppimisen kautta tuomaan esille nuoren työpanoksen merkitys tapahtuman tuottamisprosessissa sekä ryhmäytymisen että vastuunottamisen merkitys. Hankkeella pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja lisäämään nuoren osallisuutta. Ikäjakauma hankkeeseen osallistuvilla nuorilla on noin 15-19 vuotta. Nuorista koottu ryhmä (tavoite n. 10-15 nuorta/ryhmä, 2-3 ryhmää koko hankeaikana) suunnittelee, toteuttaa ja vastaa tapahtumakokonaisuudesta itse. Hankkeen aikana on tarkoitus toteuttaa 2-5 pientä ja yksi suurempi tapahtuma sekä 1-2 kansainvälistä tapahtumaa. Hanke toteutetaan ryhmätapaamisilla, joissa nuoret suunnittelevat ja valmistelevat tapahtumia valmentajien tukemana. Nuorten kanssa käydään tapahtumatuottamiseen liittyvillä opintoretkillä ja pyydetään tapaamisiin asiantuntijavieraita. Tapahtumatuottajavalmennus on myös yksilön oppimisprosessi. Hankkeen tavoite on löytää jokaiselle omaa potentiaalia vastaavia tehtäviä. Nuoren oman osaamisen kehittäminen sekä johtajuus- ja tiimityöskentelytaidot ovat keskeisiä asioita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

86986

Startdatum

01.05.2019

Slutdatum

15.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner