Hanke
Utvecklingsprojekt - 86986

Nuoret tapahtumatuottajat

Muhoksen 4H-yhdistys r.y.

30.04.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kannustaa nuoria ideoimaan ja tuottamaan itselleen mieluisia tapahtumia aikuisten valmentamina. Hankkeella pyritään kokemuksellisen oppimisen kautta tuomaan esille nuoren työpanoksen merkitys tapahtuman tuottamisprosessissa sekä ryhmäytymisen että vastuunottamisen merkitys. Hankkeella pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja lisäämään nuoren osallisuutta. Ikäjakauma hankkeeseen osallistuvilla nuorilla on noin 15-19 vuotta. Nuorista koottu ryhmä (tavoite n. 10-15 nuorta/ryhmä, 2-3 ryhmää koko hankeaikana) suunnittelee, toteuttaa ja vastaa tapahtumakokonaisuudesta itse. Hankkeen aikana on tarkoitus toteuttaa 2-5 pientä ja yksi suurempi tapahtuma sekä 1-2 kansainvälistä tapahtumaa. Hanke toteutetaan ryhmätapaamisilla, joissa nuoret suunnittelevat ja valmistelevat tapahtumia valmentajien tukemana. Nuorten kanssa käydään tapahtumatuottamiseen liittyvillä opintoretkillä ja pyydetään tapaamisiin asiantuntijavieraita. Tapahtumatuottajavalmennus on myös yksilön oppimisprosessi. Hankkeen tavoite on löytää jokaiselle omaa potentiaalia vastaavia tehtäviä. Nuoren oman osaamisen kehittäminen sekä johtajuus- ja tiimityöskentelytaidot ovat keskeisiä asioita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

86986

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt