Projekt
Utvecklingsprojekt - 132054

Nuoret tapahtumatuottajat juhlavuoden hanke

Tyrnävän 4H-yhdistys r.y.

31.05.2020 - 02.07.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kannustaa nuoria ideoimaan ja tuottamaan itselleen mieluisia tapahtumia aikuisten valmentamina. Hanke huipentuu Tyrnävän 4H-yhdistyksen 90-vuotisjuhlavuoteen 2021. Hankkeen aikana tuotetut tapahtumat ovat yleishyödyllisiä, tärkeimpänä tavoitteena tuottaa ainutkertaisia kokemuksia kaikkien saataville. Samalla pyritään kokemuksellisen oppimisen kautta tuomaan esille nuoren työpanoksen merkitys tapahtuman tuottamisprosessissa sekä ryhmäytymisen ja vastuunottamisen merkitys. Hankkeen toiminnalla on siten monitahoisen hyvinvoinnin edistämisen tavoite: nuorten syrjäytymisen ehkäisy, osallisuuden lisääminen ja uudenlaisen nuorisotoiminnan paikkakunnalle tuominen, jotta myös 15-19 -vuotiaat saadaan aktivoitua mukaan toimintaan. Toimintamuoto on paikkakunnalla uusi. Idea hankkeelle on lähtenyt nuorten omista toiveista. Myös 4H-yrittäjät ovat olleet halukkaita tuottamaan uudenlaisia tapahtumatuottamiseen liittyviä palveluja paikkakunnalle. Hankkeen kautta voidaan tuottaa sellaista toivottua toimintaa, jota ei ole aiemmin kyetty toteuttamaan sekä luoda perustaa sille, miten nuorten omat toiveet voidaan tehdä todeksi. Kyselyjä nuorten toivomasta toiminnasta on tehty kouluyhteistyövierailuilla, tapahtumissa, kursseilla ja koulutuksissa. Projektin aikana toiminnan suunnittelu lähtee nuorten itse esittämistä lähtökohdista. Nuorista koottu ryhmä (tavoite n. 5-10 nuorta/ryhmä, 2-3 ryhmää koko hankeaikana) suunnittelee, toteuttaa ja vastaa tapahtumakokonaisuudesta itse. Hankkeen aikana on tarkoitus toteuttaa neljästä kuuteen tapahtumaa sekä yksi tutustumisretki tapahtumatoimintaa tuottavaan yritykseen. Hanke toteutetaan ryhmätapaamisilla. Tapaamiset voidaan toteuttaa monikanavaisesti ja tapaamisiin pyydetään asiantuntijavieraita. Tapahtumatuottajavalmennus on myös yksilön oppimisprosessi. Hankkeen tavoite on löytää jokaiselle omaa potentiaalia vastaavia tehtäviä, keskiössä nuoren oman osaamisen sekä johtajuus- ja tiimityöskentelytaitojen kehittäminen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

132054

Startdatum

31.05.2020

Slutdatum

02.07.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner