Hanke
Utvecklingsprojekt - 132054

Nuoret tapahtumatuottajat juhlavuoden hanke

Tyrnävän 4H-yhdistys r.y.

31.05.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kannustaa nuoria ideoimaan ja tuottamaan itselleen mieluisia tapahtumia aikuisten valmentamina. Hanke huipentuu Tyrnävän 4H-yhdistyksen 90-vuotisjuhlavuoteen 2021. Hankkeen aikana tuotetut tapahtumat ovat yleishyödyllisiä, tärkeimpänä tavoitteena tuottaa ainutkertaisia kokemuksia kaikkien saataville. Samalla pyritään kokemuksellisen oppimisen kautta tuomaan esille nuoren työpanoksen merkitys tapahtuman tuottamisprosessissa sekä ryhmäytymisen ja vastuunottamisen merkitys. Hankkeen toiminnalla on siten monitahoisen hyvinvoinnin edistämisen tavoite: nuorten syrjäytymisen ehkäisy, osallisuuden lisääminen ja uudenlaisen nuorisotoiminnan paikkakunnalle tuominen, jotta myös 15-19 -vuotiaat saadaan aktivoitua mukaan toimintaan. Toimintamuoto on paikkakunnalla uusi. Idea hankkeelle on lähtenyt nuorten omista toiveista. Myös 4H-yrittäjät ovat olleet halukkaita tuottamaan uudenlaisia tapahtumatuottamiseen liittyviä palveluja paikkakunnalle. Hankkeen kautta voidaan tuottaa sellaista toivottua toimintaa, jota ei ole aiemmin kyetty toteuttamaan sekä luoda perustaa sille, miten nuorten omat toiveet voidaan tehdä todeksi. Kyselyjä nuorten toivomasta toiminnasta on tehty kouluyhteistyövierailuilla, tapahtumissa, kursseilla ja koulutuksissa. Projektin aikana toiminnan suunnittelu lähtee nuorten itse esittämistä lähtökohdista. Nuorista koottu ryhmä (tavoite n. 5-10 nuorta/ryhmä, 2-3 ryhmää koko hankeaikana) suunnittelee, toteuttaa ja vastaa tapahtumakokonaisuudesta itse. Hankkeen aikana on tarkoitus toteuttaa neljästä kuuteen tapahtumaa sekä yksi tutustumisretki tapahtumatoimintaa tuottavaan yritykseen. Hanke toteutetaan ryhmätapaamisilla. Tapaamiset voidaan toteuttaa monikanavaisesti ja tapaamisiin pyydetään asiantuntijavieraita. Tapahtumatuottajavalmennus on myös yksilön oppimisprosessi. Hankkeen tavoite on löytää jokaiselle omaa potentiaalia vastaavia tehtäviä, keskiössä nuoren oman osaamisen sekä johtajuus- ja tiimityöskentelytaitojen kehittäminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

132054

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
datateknik
nya tjänster
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt