Hanke
Utvecklingsprojekt - 58148

Nuoret tekijät

JyväsRiihi ry

31.10.2017 - 03.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

JyväsRiihen Nuoret tekijät -teemahanke edistää maaseutualueen yhteisöjen kehittymistä ja elinvoimaisuutta. Alahankkeissa suunnitellaan ja toteutetaan kehittämishankkeita yhdistyksissä. Hankkeet toteutuvat nuorten työvoimalla, mikä tukee nuorten aktiivisuutta ja osallisuutta sekä lisää nuorten viihtyvyyttä omassa elinympäristössään. Nuoret ovat mukana ideoimassa tehtäviään hankkeissa, ja heille avautuu työn kautta mahdollisuus saada näkyvä rooli yhdistyksessä. Parhaassa tapauksessa nuoret jäävät yhdistyksen toimijoiksi myös työsuhteen jälkeen. Yhdistykselle hanke tuo osaamista palkkaamisen vastuista ja velvollisuuksista sekä kokemusta työnantajana toimimisesta. Koordinointihankkeessa tukea siirretään kyläyhdistyksille ja vastaaville kylätasolla toimiville yhteisöille lyhytkestoisiin kehittämishankkeisiin, jotka toteutetaan nuorten työvoimalla. Alahankkeet valitaan erillisellä haulla. Hankkeella edistetään JyväsRiihen Yritteliäät kylät ¿strategian painopisteen Yhteisöllisyys ja yhteistyö sekä Aktiiviset nuoret & Lähitaloudesta voimaa -läpileikkaavien teemojen mukaisia tavoitteita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

58148

Aloituspäivämäärä

31.10.2017

Loppumispäivämäärä

03.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt