Projekt
Utvecklingsprojekt - 58148

Nuoret tekijät

JyväsRiihi ry

31.10.2017 - 03.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

JyväsRiihen Nuoret tekijät -teemahanke edistää maaseutualueen yhteisöjen kehittymistä ja elinvoimaisuutta. Alahankkeissa suunnitellaan ja toteutetaan kehittämishankkeita yhdistyksissä. Hankkeet toteutuvat nuorten työvoimalla, mikä tukee nuorten aktiivisuutta ja osallisuutta sekä lisää nuorten viihtyvyyttä omassa elinympäristössään. Nuoret ovat mukana ideoimassa tehtäviään hankkeissa, ja heille avautuu työn kautta mahdollisuus saada näkyvä rooli yhdistyksessä. Parhaassa tapauksessa nuoret jäävät yhdistyksen toimijoiksi myös työsuhteen jälkeen. Yhdistykselle hanke tuo osaamista palkkaamisen vastuista ja velvollisuuksista sekä kokemusta työnantajana toimimisesta. Koordinointihankkeessa tukea siirretään kyläyhdistyksille ja vastaaville kylätasolla toimiville yhteisöille lyhytkestoisiin kehittämishankkeisiin, jotka toteutetaan nuorten työvoimalla. Alahankkeet valitaan erillisellä haulla. Hankkeella edistetään JyväsRiihen Yritteliäät kylät ¿strategian painopisteen Yhteisöllisyys ja yhteistyö sekä Aktiiviset nuoret & Lähitaloudesta voimaa -läpileikkaavien teemojen mukaisia tavoitteita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

58148

Startdatum

31.10.2017

Slutdatum

03.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner