Projekt
Utvecklingsprojekt - 277605

Nuoret toimijoina

Oulujärvi LEADER ry

- 30.05.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Oulujärvi Leaderin toteuttamassa hankkeessa aktivoidaan ja ohjataan 15–29-vuotiaita nuoria toimimaan vaikuttajina ja oman kotiseutunsa kehittäjinä. Kaksivuotiseen hankkeeseen palkataan kokoaikainen työntekijä. Muut toimenpiteet koostuvat kuudesta työpaketista: nuoret vaikuttajina, nuoret kylien asukkaina, nuoret kansainvälistyjinä, nuoret ekotekojen toteuttajina, nuoret aikuiset elinvoiman vahvistajina sekä nuoret viestijöinä. Konkreettisina tuloksina syntyy muun muassa nuorten omia sekä nuorten tarpeista lähteneitä hankkeita ja tapahtumia. Hankkeen vaikutuksena nuorten vaikuttamis- ja kehittämisosaaminen kasvaa, hyvinvointi ja viihtyvyys lisääntyvät ja kotiseututietous paranee. Hanke on valmisteltu yhdessä nuorten kanssa ja se toteutetaan koko Oulujärvi Leaderin toiminta-alueella Kajaanissa, Paltamossa, Puolangalla ja Vaalassa ajalla 1.4.2024 – 31.3.2026.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

277605

Slutdatum

30.05.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner