Projekt
Utvecklingsprojekt - 212528

Nuori Woima

Weteraanimoottorikerho Wanha Woima ry

01.11.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen aikana rakennetaan toimiva malli lasten ja nuorten kiinnittymisestä aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön sekä yhdistyksen toimintaan. Vaikka nuoret muuttaisivatkin paikkakunnalta/alueelta pois peruskoulutuksen/lukion jälkeen, jää heille kuitenkin tietoa ja kiinnitteisyyttä kulttuuriperintöön sekä sitä kautta myös omaan kotiseutuun ja kotiseutuidentiteettiin. Hankkeen avulla luodaan myös mahdollisimman pysyvä kansainvälinen verkosto muutaman vastaavan kansainvälisen toimijan kesken. Perustana ovat jo nyt olemassa olevat yhteistyökuviot Rieska-Leaderin kansainvälisten kumppanien kanssa. Tähtäimessä on saada vuoden 2026 tapahtumiin ulkomaisia kulttuuriperinnön taitajia ja vierailijoita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

212528

Startdatum

01.11.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner