Projekt
Utvecklingsprojekt - 48761

Nuorille KV-oppia ja yritystä Outokairassa -esiselvityshanke

Tornion 4H-yhdistys r.y.

01.06.2017 - 21.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tornion 4H-yhdistys valmistelee kansainvälistä nuorisohanketta ja hakee suunnitteluun esiselvityshanketta ajalle 1.6.-30.4.2018. Hankealue on Outokaira Tuottamhan alueen kunnat Tornio, Ylitornio ja Pello. Esiselvityshankkeella halutaan saada riittävät resurssit hankkeen suunnittelulle, yhteistyökumppaneiden varmistamiselle ja sopimusten tekemiselle. 4H on globaali nuorisoliike, jolla on toimintaa yli sadassa maassa. Vahvat ruohonjuuritason toiminnasta lähtevät nuorisotyön perinteet ja kansainväliset verkostot luovat edellytyksiä ja tarpeita toteuttaa nuorten näköisiä ja paikallisesta elinkeinojen kehittämisestä nousevia kehittämishankkeita. 4H-nuorisotyön avulla voimistetaan nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja käytännön taitojen hallintaa. 4H-työn avaintuotteita ovat kerhot, kurssit, työllistäminen ja yrittäjyys. Työn toimintamallina on Kolme askelta työelämään. Hankkeeseen haetaan strategioita, tavoitteita ja toimintatapoja, joilla voidaan vaikuttaa väestön vähenemiseen ja ikääntymiseen, opiskelupaikkojen vähenemiseen, pois muuttoon ja uskon puutteeseen alueen omiin mahdollisuuksiin. Hankkeen tärkein kohderyhmä on alle 25-vuotiaat nuoret toimintaryhmän alueella. Kansainvälisiä kumppaneita tavoitellaan 2-4. Kohderyhmä tarkentuu esiselvityksen myötä. Hanke voidaan suunnitella eri ikäisille ryhmille ja toiminta suunnitellaan sen mukaan. Tavoitteena on nuorten mahdollisuuksien parantaminen omalla kotiseudulla. Tätä tehdään mm osallistamalla ja aktivoimalla nuoria oman kotipaikkansa kehittämiseen. Nuorilla on mahdollisuus kehittää omaa yrittämistä, osaamista ja saada kansainvälisiä kokemuksia ruokaan, paikalliskulttuuriin, luonnontuotealaan ja matkailuun liittyen yhteistyössä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Esiselvityshankkeessa suunnitellaan lopullisen hankkeen sisältö, toteutustapa ja aikataulu. Toimenpiteet toteutetaan jokaisessa yhteistyömaassa paikallisin resurssein.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

48761

Startdatum

01.06.2017

Slutdatum

21.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Internationell

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner