Projekt
Utvecklingsprojekt - 185303

Nuorille toimintaa kylille

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry

28.02.2022 - 05.07.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia Nousevan Rannikkoseudun alueella parantamalla liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia erityisesti kyläkeskuksissa ja alueilla, joilla harrastustoimintaa on vähemmän. Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä nuorten osallisuutta harrastustoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tarjota yhdistyksille tukea nuorten tarpeista lähtevän matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittämiseen. Hankkeessa kartoitetaan tarpeita toiminnalle, toteutetaan työpajoja, järjestetään liikunnanohjaamiseen, viestintään ja yhdistystoimintaan liittyvää koulutusta sekä tuodaan lajikokeilumahdollisuuksia lähelle nuorten asuinpaikkaa. Liikuntatoimintaa käynnistetään toiveiden pohjalta yhteistyössä nuorten, paikallisten yhdistysten, urheiluseurojen, harrastusjärjestöjen ja kuntien kanssa. Harrastustoiminnan edistämisen lisäksi tavoitteena on saada nuoria toimijoita mukaan yhdistysten toimintaan ja vahvistaa näin yhdistysten toimintaedellytyksiä. Kohderyhmänä ovat Norsun toiminta-alueella asuvat 13-25-vuotiaat nuoret. Toiminta kohdistuu myös alueen urheiluseuroihin, yhdistyksiin ja järjestöihin, jotka tarjoavat nuorille mahdollisuuksia harrastuksiin ja yhdistystoimintaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

185303

Startdatum

28.02.2022

Slutdatum

05.07.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner