Projekt
Utvecklingsprojekt - 17455

Nuorisotoiminnan kehittämishanke

Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y.

30.11.2015 - 30.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Nuorisotoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on pitkällä aikavälillä helpottaa nuorten pääsemistä mukaan harrastuksen pariin, lisätä nuorten osallistumista, osaamista ja mielenkiintoa harrastuksen parissa toimimiseen sekä luoda jatkuvuutta nuorisotoiminnalle. Tavoitteena on luoda toimintamalleiltaan vakiintunut järjestelmä, jonka läpi käynyt nuori on saanut edellytykset harrastaa ja omaa vahvat tietotaidot. Lisäksi hän ymmärtää osallistumisen tärkeyden sekä tunnistaa vaikutusmahdollisuutensa ja omaa edellytykset toimia osana metsästykseen liittyvän yhdistystoiminnan toimintaympäristöä. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat metsästyksestä kiinnostuneet nuoret ja kaikki nuorisotyöstä metsästyksen saralla kiinnostuneet. Kohderyhmään kuuluvat myös Metsästäjäliiton piirit, joiden nuorisotoimintaa on hankkeen avulla tar¬koitus tehostaa. Pidemmällä aikavälillä hanke tulee vaikuttamaan välillisesti mm. metsästysseurojen toimintaan ja sitä kautta myös kyläyhteisöihin. Hankkeen puitteissa luodaan valtakunnallisen nuorten MegaMetso-suurleirin konsepti ja toteutetaan ensimmäinen leiri Pohjois-Karjalassa Nurmeksessa, perustetaan Metsästäjäliiton nuorisotoiminnan organisaatio sisältäen alueelliset nuorisotoimikunnat ja perustetaan valtakunnallinen nuorisojäsenyys. Lisäksi tuotetaan opetusmateriaalia tukemaan hankkeen muita tavoitteita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17455

Startdatum

30.11.2015

Slutdatum

30.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner