Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 17455

Nuorisotoiminnan kehittämishanke

Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y.

30.11.2015 - 30.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Nuorisotoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on pitkällä aikavälillä helpottaa nuorten pääsemistä mukaan harrastuksen pariin, lisätä nuorten osallistumista, osaamista ja mielenkiintoa harrastuksen parissa toimimiseen sekä luoda jatkuvuutta nuorisotoiminnalle. Tavoitteena on luoda toimintamalleiltaan vakiintunut järjestelmä, jonka läpi käynyt nuori on saanut edellytykset harrastaa ja omaa vahvat tietotaidot. Lisäksi hän ymmärtää osallistumisen tärkeyden sekä tunnistaa vaikutusmahdollisuutensa ja omaa edellytykset toimia osana metsästykseen liittyvän yhdistystoiminnan toimintaympäristöä. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat metsästyksestä kiinnostuneet nuoret ja kaikki nuorisotyöstä metsästyksen saralla kiinnostuneet. Kohderyhmään kuuluvat myös Metsästäjäliiton piirit, joiden nuorisotoimintaa on hankkeen avulla tar¬koitus tehostaa. Pidemmällä aikavälillä hanke tulee vaikuttamaan välillisesti mm. metsästysseurojen toimintaan ja sitä kautta myös kyläyhteisöihin. Hankkeen puitteissa luodaan valtakunnallisen nuorten MegaMetso-suurleirin konsepti ja toteutetaan ensimmäinen leiri Pohjois-Karjalassa Nurmeksessa, perustetaan Metsästäjäliiton nuorisotoiminnan organisaatio sisältäen alueelliset nuorisotoimikunnat ja perustetaan valtakunnallinen nuorisojäsenyys. Lisäksi tuotetaan opetusmateriaalia tukemaan hankkeen muita tavoitteita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17455

Aloituspäivämäärä

30.11.2015

Loppumispäivämäärä

30.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
naturprodukter
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt