Hanke
Utvecklingsprojekt - 140071

Nuorisotyötä e-urheillen Ähtärissä -esiselvityshanke

Ähtärin kaupunki

30.11.2020 - 30.08.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

"Nuorisotyötä e-urheillen Ähtärissä" -esiselvityshankkeessa tarkastellaan elektronisen urheilun mahdollisuuksia Ähtärissä. E-urheilulla tarkoitetaan tietotekniikkaa hyödyntävää kilpapelaamista, jota harrastetaan joukkue- ja yksilölajeina tavoitteellisesti. Ähtärin kaupunki tekee hyvää perusnuorisotyötä. Digitaalista nuorisotyötä tehdään toistaiseksi pienimuotoisesti muutamia nuorten suosimia sovelluksia hyödyntäen. Ähtäriläiset nuoret ovat itse toivoneet pelitoiminnan käynnistämistä ja pelipaikan perustamista. Kaupunki haluaa vastata nuorten toiveeseen ja kartoittaakin siksi laajemmin, millainen vastaanotto e-urheilun kokonaisvaltaisella kehittämisellä paikkakunnalla olisi. ”Nuorisotyötä e-urheillen Ähtärissä” -esiselvityshankkeessa tarkastellaan kaikkiaan kolmea elektronisen urheilun mahdollisuutta, joiden edistämisestä voidaan esiselvityshankkeessa saatujen tietojen perusteella tehdä päätökset: 1) e-urheilu digitaalisen nuorisotyön välineenä 2) e-urheiluun liittyvän tapahtumatuotannon mahdollisuudet 3) e-urheilutilan perustaminen Konkreettisia toimenpiteitä esiselvityshankkeessa ovat mm. nuorten ja vanhempien haastattelut ja peli-iltatoiminnan kokeilut. E-urheilutapahtumatuotannon ja e-urheilutilan osalta tutkitaan olemassa olevat fasiliteetit ja laaditaan kustannusarviot sekä selvitetään jatkohanke- ja rahoitusmahdollisuudet. Lisäksi yhteistyöverkoston kokoaminen aloitetaan. Hankkeen toteuttaa Ähtärin kaupunki ja koordinoinnista vastaa vapaa-aikatoimi. E-urheilua nuorisotyön välineenä on tutkittu muualla Suomessa ja kokemusten mukaan e-urheilu on upea tapa osallistaa nuoria. E-urheilun kautta voidaan rakentaa yhteisöllisyyttä ja edistää myönteistä pelikulttuuria turvallisessa ilmapiirissä, jossa kiusaamiselle on nollatoleranssi. Nuoret saavat e-urheilussa paitsi pelikasvatusta myös hyvinvointivalmennusta, eli lajin kautta tuetaan nuorten kasvua ja kehitystä vahvistaen heitä samalla sosiaalisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

140071

Aloituspäivämäärä

30.11.2020

Loppumispäivämäärä

30.08.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

datateknik
digitalisering
nya tjänster
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt