Projekt
Utvecklingsprojekt - 83325

Nuorten KyläKierros

Sallan 4H-yhdistys r.y.

01.01.2019 - 13.01.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Nuorten kyläkierros on yleishyödyllinen maaseudun kehittämishanke, jolla edistetään Sallan kunnan asukkaiden elinvoimaisuutta, vireyttä ja yhteistyötoimintaa. Hankkeella pyritään aktivoimaan ja lisäämään nuorisolähtöistä toimintaa myös sivukyliin. Toimintamalliin kuuluu niin kolmannen- ja yrityssektorin kuin kunnan/seurakunnan saaminen mukaan yhteistyöhön. Varsinaisia hyötyjiä ovat etenkin lapset ja nuoret kuin myös muut asukkaat ja muut hankkeeseen osallistuvat. Hankeen tarkoitus on saada nuoret aktivoitumaan eri toimenpitein. Nuorille järjestetään työpajoja, joissa he saavat itse suunnitella kesän aikana toteutettavia aktiviteetteja kylien reunoilla. Kannustamme ja autamme nuoria tekemään yhteistyötä kyläyhteisön aikuisten ja muiden yhteistyöhaluisten tahojen kanssa. Samalla ideoidaan uusia yhteistyömalleja yhdessä nuorten, kolmannen sektorin, yritysten ja kunnan/seurakunnan kanssa, jotta saataisiin lisää tarvekohtaista toimintaa sekä samalla lisää toimintaa ja toimijoita yhdistyksiin. Hankkeeseen valitaan hakemusten perusteella 5 -10 nuorta kyläreporttereiksi, jotka viestivät nuorille nuorten kanavia hyödyntäen, mutta myös aikuisille tiedottaen kylien kesästä. Lisäksi kartoitetaan nuorten tapahtuma- ja tekemistoiveita, etsien ratkaisuja niiden toteuttamiseen. Hankkeen tarkoitus on kehittää ja lisätä toimintaa nuorten kesken sekä toimintaa etenkin sivukylissä. Hankkeen kohderyhmänä ovat Sallan kunnan asukkaat. Kohdealue on Sallan kunta. Kyläkierros toteutetaan kylissä kesällä 2019. Hankkeen tulokset ovat kaikkien käytettävissä hankkeen jälkeenkin. Yhteistyöverkostojen kanssa hankkeessa kerättyjä tietoja hyödynnetään jatkokehittelyssä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

83325

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

13.01.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner