Hanke
Investering - 37786

Nuorten kylät

Peräpohjolan Leader ry

04.05.2017 - 16.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Peräpohjolan Leader ry:n strategian toteuttamisen tueksi yhdistys käynnistää nuorille suunnatun teemahankkeen. Teemahanke mahdollistaa pienten yleishyödyllisten hankkeiden toteuttamisen kylillä ja se madaltaa kynnystä toteuttaa nuorten omia ideoita. Nuorten kylät -hankkeen tarkoituksena on, että nuoria innostetaan ja kannustetaan suunnittelemaan pieniä investointihankkeita omalle kylälle yhteistyössä esimerkiksi kyläyhdistyksen tai kylällä toimivan muun seuran tai yhdistyksen kanssa. Hankkeella halutaan mahdollistaa sellaiset toimenpiteet, jotka hyödyttävät nuoria, tarjoavat näille virikkeitä ja tekemistä vapaa-ajalla omalla kylällä. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

37786

Aloituspäivämäärä

04.05.2017

Loppumispäivämäärä

16.01.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt