Projekt
Utvecklingsprojekt - 12715

Nuorten Luonto

Salon 4H-yhdistys ry

01.09.2015 - 24.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Nuorten Luonto -kehittämishankkeen tarkoitus on lisätä salolaisten 6-28 -vuotiaiden lasten ja nuorten ympäristövastuullisuutta, luoda ja parantaa heidän luontosuhdettaan ja edesauttaa nuorten työllistymistä luonnonvara-alalle. Toimenpiteinä ovat erilaiset luontoaiheiset kurssit, teemapäivät, kerhot, leirit, retket, tietoiskut, kilpailut ja haasteet. Lisäksi toteutetaan erilaisia, hyvinvointia luonnon välityksellä lisääviä toimenpiteitä, kuten metsäkuutioita. Luonnonvara-alan mahdollisuuksia nuorten työllistäjänä parannetaan esittelemällä nuorille alan työ- ja koulutusmahdollisuuksia ja kartoittamalla olemassa olevia sekä luomalla uusia luonnonvara-alan nuorille soveltuvia työpaikkoja ja yritysideoita. Samalla parannetaan yleisesti ottaen nuorten työelämävalmiuksia ja rohkaistaan heitä kokeilemaan yrittäjänä toimimista. Verkon tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti hankkeen toiminnoissa ja hankkeen aikana luodaan luonnonvara-alan toimijoiden verkostoa paikallisesti ja myös laajemmin. Hankkeen aikana tavoitetaan eri tavoin 3 000 lasta ja nuorta. Tavoitteena on, että 80 lasta osallistuu hankkeen järjestämiin luontokerhoihin ja leireille, 200 lasta ja nuorta osallistuu luontoaiheisille kursseille ja teemapäiville, 1500 nuorta saa tietoa luonnonvara-alan työ- ja koulutusmahdollisuuksista, 15 nuorta työllistyy hankkeen kautta luonnonvara-alalle tai kokeilee yrittäjyyttä luonnonvara-alalla sekä 150 kuvaa julkaistaan hankkeen aikana Instagramissa tai muussa verkon kuvaviestinpalvelussa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2015-31.8.2017. Hankkeen toteuttaja on Salon 4H-yhdistys.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

12715

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

24.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner