Hanke
Utvecklingsprojekt - 74578

Nuorten # Luova Luonto

Parkanon 4H-yhdistys r.y.

31.08.2018 - 29.01.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Nuorten # Luova Luonto -kehittämishankkeen tarkoitus on lisätä parkanolaisten 6-28 -vuotiaiden lasten ja nuorten ympäristövastuullisuutta, luoda ja parantaa heidän luontosuhdettaan ja edesauttaa nuorten työllistymistä luonnonvara-alalle. Toimenpiteinä ovat erilaiset luontoaiheiset kurssit, teemapäivät, kerhot, leirit, retket, tietoiskut, kilpailut ja haasteet. Lisäksi toteutetaan erilaisia, hyvinvointia luonnon välityksellä lisääviä toimenpiteitä, kuten metsäkuutioita ja elämyskävelyitä metsässä. Luonnonvara-alan mahdollisuuksia nuorten työllistäjänä parannetaan esittelemällä nuorille alan työ- ja koulutusmahdollisuuksia ja kartoittamalla olemassa olevia sekä luomalla uusia luonnonvara-alan nuorille soveltuvia työpaikkoja ja yritysideoita. Samalla parannetaan nuorten työelämävalmiuksia ja rohkaistaan heitä kokeilemaan yrittäjänä toimimista. Verkoston tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti hankkeen toiminnoissa ja hankkeen aikana tiivistetään luonnonvara-alan toimijoiden verkostoa paikallisesti ja myös laajemmin. Hankkeen aikana tavoitetaan eri tavoin 800 lasta ja nuorta. Tavoitteena on, että 80 lasta osallistuu hankkeen järjestämiin luontokerhoihin ja leireille, 200 lasta ja nuorta osallistuu luontoaiheisille kursseille ja teemapäiville, 500 nuorta saa tietoa luonnonvara-alan työ- ja koulutusmahdollisuuksista, 10 nuorta työllistyy hankkeen kautta luonnonvara-alalle tai kokeilee yrittäjyyttä luonnonvara-alalla sekä 100 kuvaa julkaistaan hankkeen aikana Instagramissa tai muussa verkon kuvaviestinpalvelussa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018- 31.10.2019. Hankkeen toteuttaja on Parkanon 4H-yhdistys.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

74578

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

29.01.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt