Hanke
Utvecklingsprojekt - 151410

Nuorten maaseutuasenteet

Maaseutuammattiin ry

31.12.2020 - 29.06.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Nuorten maaseutuasenteet -hankkeessa selvitetään Pohjois-Savon nuorten näkemyksiä maaseudusta, heidän asenteitaan ja mielikuvia maaseudusta. Hankkeen tavoitteena on selvittää: 1) Miten nuoret kokevat maaseudun ja oman tulevaisuutensa maaseudulla, 2) Miten maaseudun asioista viestitään nuoria kiinnostavalla tavalla, 3) Millä tavoin nuorten roolia voisi lisätä maaseudun kehittämistyössä. Hankkeen kohderyhmänä ovat keväällä 2021 kahdeksannella luokalla olevat oppilaat sekä heidän opettajansa. Hankkeessa tehdään koko ikäluokalle koko Pohjois-Savon alueella kysely sekä lisäksi pidetään valituissa kouluissa kyselyn tuloksia syventäviä työpajoja. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti alueen toimijakentässä, lisäksi tavoitteena on kyselyn pohjalta luoda uusia toimintatapoja sekä uudenlaista nuorille suunnattua viestintää Maaseutuammattiin ry:ssä. Hanke toteutusaika on 1.1.2021-31.1.2022, ja se toteutetaan koko Pohjois-Savon alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

151410

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kommunikation
nätverk
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt