Projekt
Utvecklingsprojekt - 256821

Nuorten näköinen Turun seutu

Varsin Hyvä ry

- 30.05.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää Turun seudun NuorisoLeader-toimintaa: kattavaa yhteistyötä oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa, nuorten omia hankkeita, hankeosaamista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on myös edistää nuorten verkostoitumista, kestävää kehitystä ja kansainvälistymistä. Hankkeen aikana lisätään tavoitteellisesti Varsin Hyvän NuorisoLeader -rahoituksen sekä nuorisotyöryhmän tunnettavuutta ja tavoitettavuutta toiminta-alueella ja valtakunnallisesti osallistumalla valtakunnalliseen NuorisoLeader kehittämistyöhön. Hankkeessa on tarkoitus aktivoida ja osallistaa yli 800 nuorta mm. työpajojen, opintomatkojen sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien kautta. Hankkeen tuloksena Varsin Hyvän NuorisoLeader-toiminta on aktiivista ja NuorisoLeader -rahoituksen mahdollisuudet tunnetaan hyvin Turun seudulla. Hankkeen hyödynsaajina tulevat olemaan Varsin Hyvän toiminta-alueen nuoret sekä paikalliset järjestöt, toimijat sekä oppilaitokset. Hanke toteutetaan: 01.09.2023-31.05.2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

256821

Slutdatum

30.05.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner