Hanke
Utvecklingsprojekt - 120231

Nuorten yrityshubi-hanke

Länsi-Saimaan 4H-yhdistys ry

29.02.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on luoda maaseudun nuorten yrityshubit toimintamalli. Paikallisissa yrityshubeissa nuoret verkostoituvat toisten yrittäjyydestä kiinnostuneisiin nuorten kanssa, kehittävät omaa yritystoimintaansa ja osaamistaan sekä oppivat tekemään yhteistyötä ja toimimaan yhdessä yritysasioissa. Yrityshubien tueksi luodaan paikallisia yhteistyöverkostoja joihin kutsutaan mukaan kaikki toimijat jotka haluavat tukea nuoria yrittäjyydessään ja helpottaa nuorten työllistymistä. Yhteistyöverkostot tarjoavat nuorille luontevan verkostoitumisen maaseudun muiden toimijoiden kanssa ja mahdollisuuden samalla markkinoida omaa osaamistaan. Yksittäiset yrityshubit voivat muodostaa yhteistyöverkoston joka voi halutessaan myös kansainvälistyä. Alle 13-vuotiaille luodaan omia pikkuhubi-kerhoja joissa lapset oppivat yrittäjyyttä yhdessä tekemällä ja kokeilemalla erilaisia asioita ja saavat samalla luontevan väylän kasvaa yrittäjyyteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

120231

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt