Projekt
Utvecklingsprojekt - 143516

Nurmeksen reittihanke

Nurmeksen kaupunki

01.02.2021 - 30.11.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Nurmeksen kaupunki toteuttaa yhteensä 113 kilometriä pitkän reittikokonaisuuden Nurmes-Valtimo alueelle. Nurmeksen kaupunki haluaa reittien kautta myös yhdistää Nurmeksen ja Valtimon pitäjän taajamat, koska molemmat alueet tulee ottaa tasa-arvoisesti huomioon tämän tyyppisessä hankeessa niin asukkaiden, yrittäjien kuin matkailijoidenkin kannalta. Reitit tulevat olemaan monikäyttöreittejä, eli kaikenlainen lihasvoimin tapahtuva liikkuminen on niillä sallittua. Nurmeksen kaupungin vapaa-aikapalveluiden tulosalueen koordinoiman reittihankkeen ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on tehdä tarvittavat suunnitelmat ja sopimukset, joilla tähdätään suunniteltujen reittien konkreettiseen kunnostamiseen. Toteutettavien reittien suunnittelussa on otettu huomioon keväällä 2020 tehdystä kyselystä nousseet toiveet vanhojen reittien kunnostamisesta sekä uusien reittien rakentamisesta. Uudet Nurmeksen taajaman tuntumaan sijoittuvat reitit on myös suunniteltu yhteistyössä paikallisten polkulajien harrastajien kanssa. Tämän hankkeen toimenpiteenä ja suurimpana yksittäisenä työkokonaisuutena toteutetaan suunnitelluille reiteille maankäyttösopimusten neuvottelut maanomistajien kanssa. Tästä uudesta ja laajasta Nurmeksen reitistöstä hyötyvät kaupungin asukkaat, matkailuyrittäjät sekä alueelle tulevat ja aktiviteettejä kaipaavat matkailijat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

143516

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

30.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner