Projekt
Utvecklingsprojekt - 276242

Nurmen käytön optimoinnilla muutosjoustavuutta Pohjois-Pohjanmaan nautakarjatiloille

Luonnonvarakeskus

- 29.04.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Nurmen käytön optimoinnilla muutosjoustavuutta Pohjois-Pohjanmaan nautakarjatiloille (OptiNurmi) -hankkeen ydintavoitteena on edistää nautakarjatalouden muutosjoustavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä nurmiviljelyn toimintamalleja ja optimaalista nurmirehun käyttöä nautojen ruokinnassa. Hankkeessa tuotetaan ratkaisuja, joiden avulla nautakarjatilat voivat varautua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Hankkeessa kehitetään nurmiviljelyn lajipuhdasviljelyn toimintamallia, tuotetaan tietoa pidennetystä nurmikierrosta eloperäisillä mailla, verrataan puna-apilalajikkeiden talvenkestävyyttä ja sadontuottokykyä, edistetään apilarehun säilöntävarmuutta ja tuotetaan suosituksia lihanautojen nurmivaltaiseen ruokintaan tuotantotulokset sekä kannattavuus- ja ympäristönäkökulmat huomioiden. Hankkeen toiminta jakaantuu viiteen työpakettiin, jotka ovat: 1) Typen käytön optimointi nautakarjatilalla, 2) Varmuutta puna-apilan säilöntään, 3) Nurmisäilörehun käytön optimointi lihanautojen ruokinnassa 4) Lajipuhtaiden apilanurmien viljelyn tilapilotointi sekä 5) Tiedotus ja teemapäivät. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta, ja hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen nautakarjatilat. Hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana toimii Luonnonvarakeskus (Luke). Hanketta toteutetaan yhteistyössä hankkeen osatoteuttajan Nautasuomen kanssa. Hanketta toteutetaan ajalla 1.5.2024–30.4.2027.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

276242

Slutdatum

29.04.2027

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av gårdar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationssökningsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO2

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner