Hanke
Utvecklingsprojekt - 10640

Nurmet rahaksi (NuRa)

Luonnonvarakeskus

01.07.2015 - 17.06.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Nurmet Rahaksi -hankkeen tavoite on kehittää nurmirehuntuotannon kannattavuutta. Hanke koostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta: 1) Uuden tiedon hankinta ja tuottaminen, 2) Tuotannon kokonaisuuden hallinta, 3) Tiedon siirto, osaamisen vahvistaminen ja kansainvälinen yhteistyö sekä 4) Hankkeen koordinointi. Toimenpidekokonaisuudessa 1 (TPK1) tietoa tuotetaan aiheista "Nurmen niittoaikastrategiat ja rehujen tuotantovaikutus", "Laji- ja lajikeseosten optimointi eri niittosysteemeihin", "Nurmen täydennyskylvö", "Palkokasvien käyttömahdollisuudet valkuaislähteenä" sekä "Rehun kivennäisainekoostumus". TPK 1:n tuloksia käytetään TPK2:ssa mallintamiseen. Tulosten perusteella kehitetään tila- ja nurmen korjuuajan ennustemalleja, tarkennetaan ruokinnan suunnittelumalleja ja kehitetään ilmastonmuutoksen ennakointiin tarvittavia kasvumalleja. Mallintamisessa tehdään yhteistyötä alan kansainvälisten huippuasiantuntijoiden kanssa. TPK3:ssa tieto siirretään käytäntöön. Neuvonta- ja koulutusorganisaatiot ovat mukana jo tutkimuksessa ja tiedon hankinnassa. Näin uudet käytännöt leviävät tehokkaasti neuvojien ja maatalousyrittäjien vastavuoroisen viestinnän, pienryhmätyöskentelyn, demostroinnin, pilotoinnin, sähköisen materiaalin, sosiaalisen median sekä ammattilehtiartikkeleiden avulla viljelijöille ja alan opiskelijoille. Kansainvälisyys on vahva elementti: tietoa tuodaan mm. asiantuntijaryhmiin Euroopasta ja toisaalta välitetään tietoa erityisesti Ilmastonmuutoksen MACSUR-yhteistyöverkoston kautta. Hankkeen päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus (Luke), Maaninka ja yhteistyökumppaneina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu sekä ProAgria Pohjois-Savo. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10640

Aloituspäivämäärä

01.07.2015

Loppumispäivämäärä

17.06.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

jordbruk
köttnöt
miljö
mjölkko
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt