Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 94892

Nuutajärven luontotorni

Nuutajärvenkylän osakaskunta

14.03.2019 - 21.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Luontotornin rakentaminen Nuutajärven länsipäähän. Luontotorni parantaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia ja järven mielenkiintoa. Tornista avautuu upea näköala järven yli kohti itää sekä järven soistuvalle länsiosalle. Tornin lähialue on linnustoltaan rikas mutta tällä hetkellä järveä ei käytännössä näe tiheän rantakasvillisuuden takaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

94892

Startdatum

14.03.2019

Slutdatum

21.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner