Projekt
Utvecklingsprojekt - 264407

NyNässla – Nässla för fiber och mat i Nyland

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

- 30.03.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektet NyNässla - Nässla för fiber och mat i Nyland genomförs 1.1.2024 - 31.3.2027 vid Yrkeshögskolan Novia i Västra Nyland. Projektets syfte är att genom en treårig demo-odling av nässla (Urtica dioica) ta fram praktisk information om kommersiell nässelodling i nyländska förhållanden. Målet är att på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt producera både livsmedel och fiber för till exempel textilier. Att hitta användningsområden även för biprodukterna är en viktig aspekt, både av ekonomiska skäl och miljöskäl. Önskade resultat av projektet är ny information om nässlans inverkan på jordbruksmark av sämre kvalitet, om optimala odlingsmetoder för en kombinerad produktion av livsmedel och fiber, nya initiativ för att göra matproduktionen och jordbruket mångsidigare, produktinnovation och ökad kunskap om nässla som mat- och fiberväxt. Projektet resulterar i både praktisk, lättförståelig information som kan tillämpas av odlare som vill påbörja odlingen av en mångsidig specialgröda och forskningsdata för externt bruk .

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

264407

Slutdatum

30.03.2027

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden (stadnära landsbygd)

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Naturresurssamarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Experimentell utveckling av produkter, tjänster och processer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO5

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner