Projekt
Utvecklingsprojekt - 169029

Nyt tehdään hyvää – ilmastotekoja yhdessä hanke

Pirkanmaan Martat ry

01.01.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hanke tuo yhteistä tekemistä kylille, joka kannustaa ympäristöstä huolehtimiseen, kotitarveviljelyyn ja luonnontuotteiden hyödyntämiseen. Hankkeessa tarjotaan kohdepaikkakunnille ”ilmastopaketti”, johon kuuluu ilmastoystävällistä ruokaa ja hävikkiruokaa käsitteleviä teemoja, yhteisöllisen satolaatikoiden ja ikkunapuutarhojen perustamista sekä luonnonantimien käyttöön ohjaavia toimintoja. Kohderyhmät ovat maaseudun asukkaat, yhdistykset, koululaiset ja perheet. Kohderyhmät on valittu aiempien hankkeiden toiminnassa havaittujen tarpeiden perusteella. Lisäksi ollaan kiinnitetty huomiota siihen millaisia yhteistyöverkostoja olisi mahdollista kehittää ja luoda toiminta-alueelle. Hankkeella lisätään mukavalla yhdessä tekemisellä yhteisöllisyyttä ja edistetään kestävään elämäntapaan liittyviä teemoja. Hanke vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä järjestöjen välillä sekä koulujen ja kolmannen sektorin välillä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

169029

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner