Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 75878

Nytorp Vatten projekt 2 – investering

Nytorp Vatten andelslag

11.06.2018 - 30.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet innefattar byggande av vatten- och avloppsanslutning, samt dragning av optisk fiber och nedgrävning av elkablar. Målgruppen är fastigheterna inom planeringsområdet vid Gennarbyviken i Tenala, Raseborg. Alla fastighetsägare, såväl fast boende som fritidsfastigheter, har erbjudits möjligheten att vara med, och en klar majoritet har anslutit sig till projektet. Målsättningen är att på ett möjligast ekonomiskt sätt utveckla byns infrastruktur så att boendet blir attraktivare för såväl fast boende som fritidsboende. Detta innebär fungerande service av vatten och avlopp, snabba och säkra dataförbindelser samt en säkrare eldistribution. Projektets miljöpåverkan är positiv, då avloppshanteringen kommer att uppfylla alla framtida krav. Projektområdet omfattar ca 2 km strand längs Gennarbyviken.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

75878

Startdatum

11.06.2018

Slutdatum

30.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner