Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 75878

Nytorp Vatten projekt 2 – investering

Nytorp Vatten andelslag

10.06.2018 - 30.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektet innefattar byggande av vatten- och avloppsanslutning, samt dragning av optisk fiber och nedgrävning av elkablar. Målgruppen är fastigheterna inom planeringsområdet vid Gennarbyviken i Tenala, Raseborg. Alla fastighetsägare, såväl fast boende som fritidsfastigheter, har erbjudits möjligheten att vara med, och en klar majoritet har anslutit sig till projektet. Målsättningen är att på ett möjligast ekonomiskt sätt utveckla byns infrastruktur så att boendet blir attraktivare för såväl fast boende som fritidsboende. Detta innebär fungerande service av vatten och avlopp, snabba och säkra dataförbindelser samt en säkrare eldistribution. Projektets miljöpåverkan är positiv, då avloppshanteringen kommer att uppfylla alla framtida krav. Projektområdet omfattar ca 2 km strand längs Gennarbyviken.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

75878

Aloituspäivämäärä

10.06.2018

Loppumispäivämäärä

30.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt