Hanke
Utvecklingsprojekt - 42088

Nytt liv i Tottesunds herrgård och närmiljö

Maxmo Hembygdsförening r.f.

01.08.2017 - 30.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Nytt liv i Tottesunds herrgård och närmiljö. Projektets mål är att utveckla före detta överstebostället Tottesunds herrgård och den intilliggande parken som utgör ett unikt kulturarv på den österbottniska landsbygden. Herrgården och dess närmiljö utgör verksamhetsområdet och projektet riktar sig till personer i alla åldrar som är eller kan bli intresserade av kultur, aktiviteter och rekreation i olika former. - utveckla Tottesunds herrgård och intilliggande park - bevara historien kring herrgården - ge möjlighet för allmänheten att kunna besöka herrgården och dess närmiljö vid olika tillställningar

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42088

Aloituspäivämäärä

01.08.2017

Loppumispäivämäärä

30.04.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism
byaverksamhet
kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt