Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 124840

Nytt liv i Tottesunds herrgård, skede 2

Vörå kommun

14.04.2020 - 21.10.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Det första och huvudsakliga skedet av renoveringen av Tottesunds herrgård har avslutats. I det första skedet renoverades byggnadens fasader och tak samt kompletterades med en utbyggnad, terrass och balkong. På insidan anlades ett fullt utrustat kök, ett inva-wc och inva-hiss. De anslutande utrymmena renoverades. Efter att byggnaden återigen togs i bruk har det konstaterats att det finns ett stort behov av en föreläsningssal. Det enda ställe där en sådan kunde inrymmas är på tredje våningens oinredda kallvind. Huvudtrappan upp till tredje våningen måste på samma gång handikappanpassas. Det måste även anläggas två evakueringstrappor. En trappa ska gå ner från tredje våningens nordöstra gavel till det nuvarande kansliet på våning två, rum 210 A. Den andra trappan byggs från terrassens andra våning till bottenplanet. Dessutom måste den nya tillbyggnaden mot nordost brandisoleras invändigt. Åtgärderna beskrivs närmare på bifogade ritningar

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

124840

Startdatum

14.04.2020

Slutdatum

21.10.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner