Projekt
Utvecklingsprojekt - 73805

OFF-GRID DIY: Renewable Energy for rural development

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

01.10.2018 - 30.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Många människor har ingen uppfattning om hur de kan få förnyelsebar energi att fungera i deras egen bostad eller jordbruk. I detta internationella projekt, jobbar vi med energisystem i glesbygden, som inte är anslutna till elnätet (off-grid) samt förevisar för samhällen i glesbygden hur de kan implementera deras egna förnyelsebara energisystem samt vad man kan förvänta sig av dessa. Detta arbete kommer att underlätta EU:s övergång till smarta elnät samt även bidra till målen med att minska CO2 nivåerna. Människor är inte bekanta med de detaljer och problem med produktion av förnyelsebar energi och som en följd av detta har man inte uppnått et brett samhälleligt stöd och acceptans för dessa. Vårt projekt för samman partners från Lettland, Litauen, Estland, Sverige och Finland för att dela framgångar i metoder för implementering av förnyelsebar energi i glesbygden. Besök/workshoppar på platser hos projektpartners kommer att vara vår huvudsakliga metod för att dela information och framgångar under projektet. Det övergripande målet är att producera en handbok för implementering av off-grid förnyelsebar energi i samhället, som kommer att finnas kvar efter projektet är avslutat. Denna kommer att distribueras i pappersform och online.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

73805

Startdatum

01.10.2018

Slutdatum

30.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner