Projekt
Utvecklingsprojekt - 155895

Oiva osallisuus Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan Kylät ry

01.02.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Oiva osallisuus Etelä-Karjalassa hankkeen tavoitteena on Etelä-Karjalan kaupunkien ja kuntien osallisuustoiminnan kehittäminen, osallistavien menetelmien ja mallien luominen sekä asukkaiden osallisuuden lisääntyminen. Osallisuus on ajankohtainen yhteiskunnallinen teema. Osallisuus tarkoittaa ihmisen kokemaa ja konkreettista kuulumista yhteiskuntaan, paikallisyhteisöön ja elämistä itselle sopivalla tavalla. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa asukkaiden osallistumisen toteutumista alueemme kunnissa sekä vauhdittaa ja tukea kuntien osallisuusohjelmien/toimintatapojen laatimista sekä käytäntöön soveltamista. Hankkeessa osallisuutta vahvistetaan asukaslähtöisesti ja kansalaistoimintaa vahvistaen. Yksi olennainen osallistumisen väline on eri tahojen vuoropuhelun lisääminen. Hankkeella pyritään kunnan ja sen asukkaiden välisen dialogin edistämiseen. Niissä kunnissa, joissa osallisuusmalli tai -menetelmä on jo olemassa, yhdessä kuntien osallisuustyöstä vastaavien henkilöiden ja asukkaiden edustajien kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa tarkastellaan ja arvioidaan kunnan osallisuusohjelman toteutumista sekä nostetaan esiin hyviä käytäntöjä malliksi muille kunnille. Hankkeen aikana edistetään kylien ja haja-asutusalueiden yhdistysten toiminnan kehittämistä sekä tuetaan niiden vaikutusmahdollisuuksia. Hankkeen toimenpiteet rakennetaan asukkaiden ja järjestöjen näkökulmasta, alhaalta ylöspäin. Yhdessä tehden maaseudun yhteinen ääni kuuluu kovemmin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

155895

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner