Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 68380

Oivangin ulkoilureitin muutos 2018

Kuusamon kaupunki

01.06.2018 - 06.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen myötä saatetaan loppuun 2015-2016 aloitettu Oivangin alueen reitti-infrastruktuurin kehitys toteuttamalla maaoikeuden käsittelyssä käynyt ulkoilureitin linjauksen muutos ja valaistuksen siirto sekä alkuperäisessä projektissa keskeytynyt Elipuron sillan uusiminen sekä sillan ja uuden linjauksen välisen osuuden leventäminen. Ulkoilureitin asiakasturvallisuus ja käytettävyys paranevat huomattavasti, kun nykyisen reittilinjauksen kapea, nousu/laskuosuudessa oleva mutkainen kohta saadaan uuden linjauksen myötä yhtä leveäksi, kuin jo aiemmin levennetty muu reittiosuus. Hankekokonaisuuden toteutumisen valmistuttua lähialueilla asuvien ihmisten ja mökkiläisten lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuudet paranevat ja Oivangin ulkoilureitistä tulee ehjä kokonaisuus, joka houkuttelee myös matkailijoita. Ulkoilureitti (talvella latu) on kaikille avoin ja vapaasti käytettävissä. Sen huollosta ja kunnossapidosta vastaa Nuorios- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy:n kiinteistöpalvelu ja reitin hallinnasta vastaa Kuusamon kaupunki. Ulkoilureitillä talvella ylläpidettävältä ladulta on yhteys Kuusamon kaupungin latuverkostoihin ja latu lanataan arkisin hiihtokauden aikana ja valaistaan pimeän aikaan klo 20.00 saakka tai tarvittaessa pidempäänkin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

68380

Startdatum

01.06.2018

Slutdatum

06.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner