Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 68380

Oivangin ulkoilureitin muutos 2018

Kuusamon kaupunki

31.05.2018 - 06.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen myötä saatetaan loppuun 2015-2016 aloitettu Oivangin alueen reitti-infrastruktuurin kehitys toteuttamalla maaoikeuden käsittelyssä käynyt ulkoilureitin linjauksen muutos ja valaistuksen siirto sekä alkuperäisessä projektissa keskeytynyt Elipuron sillan uusiminen sekä sillan ja uuden linjauksen välisen osuuden leventäminen. Ulkoilureitin asiakasturvallisuus ja käytettävyys paranevat huomattavasti, kun nykyisen reittilinjauksen kapea, nousu/laskuosuudessa oleva mutkainen kohta saadaan uuden linjauksen myötä yhtä leveäksi, kuin jo aiemmin levennetty muu reittiosuus. Hankekokonaisuuden toteutumisen valmistuttua lähialueilla asuvien ihmisten ja mökkiläisten lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuudet paranevat ja Oivangin ulkoilureitistä tulee ehjä kokonaisuus, joka houkuttelee myös matkailijoita. Ulkoilureitti (talvella latu) on kaikille avoin ja vapaasti käytettävissä. Sen huollosta ja kunnossapidosta vastaa Nuorios- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy:n kiinteistöpalvelu ja reitin hallinnasta vastaa Kuusamon kaupunki. Ulkoilureitillä talvella ylläpidettävältä ladulta on yhteys Kuusamon kaupungin latuverkostoihin ja latu lanataan arkisin hiihtokauden aikana ja valaistaan pimeän aikaan klo 20.00 saakka tai tarvittaessa pidempäänkin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

68380

Aloituspäivämäärä

31.05.2018

Loppumispäivämäärä

06.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt