Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 23900

Ojasta laituriin

Kannusjärven osakaskunta

13.03.2016 - 26.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Luomijärveen laskeva Pahanlamminsuon oja on pahoin eroosion vaivaama ja laskee humusta järveenlaskeutusaltaasta huolimatta. Rakennetaan syöpymisen estämiseksi kolme pohjapatoa mukaan. Laskeutusallas puhdistetaan ja pintavalutuskenttä korjataan toimivaksi puuntaimikkoa säästäen.Talkootyönä raivataan pintavalutuskentän ja vesijättöalueen puustoa. Vene-/uimalaituri Suuren Kannusjärven etelälaidalla korjataan ja laiturin ympäristön kaislikkoa niitetään. Ruopataan turaa laiturin ympäriltä ja harvennetaan vesijättömaalla kasvavaa puustoa. Lisäksi kunnostetaan pysäköintialue. Kannusjärven koulu ja 4H-Yhdistys ovat mukana hankkeessa tutustuttamalla nuorisoa vesistön ja ympäristön hyväksi tehtäviin toimenpiteisiin retkeilemällä kohteisiin ennen kunnostustöitä sekä niiden jälkeen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

23900

Startdatum

13.03.2016

Slutdatum

26.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner