Projekt
Utvecklingsprojekt - 22548

OK – ojat kuntoon

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

01.11.2016 - 03.05.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

OK-ojat kuntoon-hankkeen tavoitteena on motivoida maanomistajia sekä ojitusyhteisöjä maa- ja metsätalouden peruskuivatuksessa, mikä parantaa maaseudun elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta sekä mahdollistaa luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden viemisen käytäntöön. Muita kohderyhmiä ovat vesiensuojeluyhdistykset, suunnittelijat, urakoitsijat, neuvonta- ja edistämisorganisaatiot sekä viranomaiset. Peruskuivatusta ja ojien kunnossapitoa edistetään hankkeessa järjestämällä kohderyhmille suunnattuja työpajoja ja tiedotustilaisuuksia, jakamalla ojitusyhteisöille tietoa peruskuivatuksesta, laatimalla ohjeistusta erityyppisten vesiensuojelurakenteiden hoitoon sekä tuottamalla opasmateriaalia ja julkaisuja. Erityisenä tavoitteena on ojitusyhteisöjen toiminnan aktivointi mikä tehdään 3-5 pilottialueella. Aktivoinnin mahdollistamiseksi sekä kuivatussuunnittelun tehostamiseksi hankkeessa laaditaan paikkatietoaineisto ojitusyhteisöjen kunnossapitovastuulla olevista uomista. Tiedotuksen tueksi toteutetaan olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon esimerkkikohteita sekä seurataan niiden toimivuutta. Maa- ja metsätalouden kuivatukseen ja valumavesien hallintaan liittyvä lainsäädäntö, strategiat ja ohjeistus ovat uudistuneet merkittävästi viime vuosina, joten uusimman tiedon jalkauttaminen on tarpeen. Ojituksessa ja muussa valumavesien hallinnassa tulee entistä paremmin ottaa huomioon kuivatustarpeiden ohella vesien- ja tulvasuojelun, luonnon monimuotoisuuden sekä virkistyskäytön näkökulmat. Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset valuma-alueen hydrologiaan sekä tavoitteet vesien tilan parantamiseksi luovat paineita luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmien laajamittaiseen käyttöön ottamiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22548

Startdatum

01.11.2016

Slutdatum

03.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner