Projekt
Allmännyttiga investeringar - 74991

Öka Lappos attraktionskraft

Lappo Ungdomsförening rf

26.05.2018 - 31.12.2020

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Syftet med projektet är att göra Lappo till en mer attraktiv destination för besökare, men även att utöka utbudet av aktiviteter för Lappobor. Projektet inbegriper lekplats, omklädningshytt och utegym vid simstranden, förbättrad skyltning över Lappos sevärdheter, rastplatser längsmed vandringsleden och ett sjöfararkapell.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

74991

Startdatum

26.05.2018

Slutdatum

31.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner