Hanke
Allmännyttiga investeringar - 74991

Öka Lappos attraktionskraft

Lappo Ungdomsförening rf

25.05.2018 - 30.12.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Syftet med projektet är att göra Lappo till en mer attraktiv destination för besökare, men även att utöka utbudet av aktiviteter för Lappobor. Projektet inbegriper lekplats, omklädningshytt och utegym vid simstranden, förbättrad skyltning över Lappos sevärdheter, rastplatser längsmed vandringsleden och ett sjöfararkapell.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

74991

Aloituspäivämäärä

25.05.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt