Projekt
Utvecklingsprojekt - 168881

OKE! – Opinto- ja harrastustoiminnan kehittäminen Eurajoella

Otsolan Kannatusyhdistys ry

31.05.2021 - 30.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Opinto- ja harrastustoiminnan kehittämishanke Eurajoen kunnan haja-asutusalueilla. Hankkeen tavoitteena on tehdä kattava selvitystyö valittujen kohdealueiden opinto- ja harrastustoiminnasta yhteistyössä kyläyhdistysten ja paikallisten asukkaiden kanssa hankkeen toteuttamisaikana 1.6.2021-31.5.2023 sekä luoda selvityksen tuloksena opinto- ja harrastustoimintaa keskustaajaman ulkopuolella sijaitseviin kyliin. Paikallisuus, tarvelähtöisyys ja osallistavuus ovat hankkeen kulmakiviä. Hankkeen lähtökohtana on alueiden tarpeiden ja asukkaiden kehitystoiveiden kartoittaminen ja niihin vastaaminen. Hanke edistää uusien verkostojen rakentumista sekä parantaa asumismahdollisuuksia ja asukkaiden hyvinvointia kohdealueilla. Hankkeen tuloksena tuotetaan myös toimintamalli vastaavien kolmannen sektorin toimijoiden laajemmin hyödynnettäväksi. Kansalaisopiston ja kylätoiminnan innostava kohtaaminen on tämän uudistavan toimintamallin keskiössä. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Lisätietoa hankkeesta saa kehittämiskoordinaattori Sanna Kuusistolta sanna.kuusisto@otsola.net ja Otsolan kotisivuilta www.otsola.net.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

168881

Startdatum

31.05.2021

Slutdatum

30.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner